Skip to main content

On premise

On premise kan oversttes til "på stedet", som betyr at tjenesten kjøres internt hos mottakeren (fremfor sky-løsning). Kan også oversettes til noe så enkelt som "Nedlasting".

Dokumenter, integrasjoner og RPA vil være mer naturlig å kjøre "on-premise", enn applikasjoner. Applikasjoner egner seg best som SaaS (Software-as-a-Service) (ingen regler uten unntak).

On premise kan også kjøres i tillegg til SaaS. Se eksempler.

Best practice#

Lenke til nedlasting. Enten til et dokument, kode på github eller lignende.

Veiledning for installasjon/bruk bør beskrives i Kapps, på github eller i dokumentet.

Betalingsmodeller#

Da det er vanskelig gjøre opptelling eller ha kontroll på hvem som bruker tjenesten når den lastes ned og brukes on-premise, så er Spleis, den mest naturlige betalingsmodellen her.