Skip to main content

Integrasjoner

Betegnelsen på en integrasjon er en tjeneste som utveksler data mellom to systemer (point-to-point). Dette kan være et fagsystem som skal levere faktura-data til økonomi-systemet.

Egenutviklet integrasjoner#

Anbefalt: Konteinerbasert (f.eks. Docker)