Skip to main content

Applikasjoner

Egenutviklet applikasjoner#

Leveransemodell: Software-as-a-Service (SaaS) Vi anbefaler at alle applikasjoner leveres som kontainer-baserte (f.eks. Docker).

Docusaurus

Modulbaserte applikasjoner#

Modulbasert applikasjon er noe som bygger pÄ en eksisterende lÞsning. Eksempel pÄ dette er Prosjektportalen, som bygger pÄ SharePoint.

Applikasjoner som bygger pÄ eksisterende lÞsninger har ofte en god dokumentasjon pÄ hvordan de skal leveres.