Skip to main content

Kategori

Trenger du en ny kategori for dokumentasjon eller en ny mappe for å laste opp bilder i?

En mappe opprettes på samme måte som en ny side, bare at du måte skrive mappenavn / filnavn.

Docusaurus

Mapper for dokumentasjon opprettes her https://github.com/fosenikt/kapps_rammeverk/tree/main/docs. Mapper under /docs vil automatisk bli en ny kategori.

Inne i denne mappen, må du også ha en .json fil med navn category.json, som inneholder navn og plassering i sidemenyen.

{
"label": "Deling av tjenester",
"position": 2
}

Bilder, filer og annet statisk innhold#

Mappe for andre statiske filer, som f.eks. bilder, kan legges her: https://github.com/fosenikt/kapps_rammeverk/tree/main/static.

Bilder legges til i undermappen /static/img