Skip to main content

Informasjon

Betalingsmodeller beskriver hvordan man kan ta betalt for tjenesten.

Bør ikke deling mellom offentlige virksomheter være gratis?#

I noen tilfeller er nok det enkleste å gi bort en tjeneste uten å lage noe mer administrasjon rundt dette.

I andre tilfeller, så kan det være en gruppe utviklere som jobber kontinuerlig med en tjeneste. For at man skal kunne forsvare videreutvikling av større applikasjoner, så må det inn en pengestrøm. Målet bør uansett være en null-visjon på utvikling av tjenester som deles mellom kommunene.

Support / SLA#

Man bør definere om support skal være med i sin egen modell. Om support skal være inkludert i et dyrere abonnement eller om support vil faktureres time-for-time.

Eksempel#

La oss si at en kommune bruker 50% av en stilling for utvikling av en applikasjon.

Tilsvarende applikasjon fra en ekstern leverandør koster mellom 100.000 kr til 700.000 kr, alt avhengig av antall brukere og hvilken funksjonalitet man har behov for.

I 2020 var gjennomsnittslønn for en norsk utvikler 695.000 kr i følge Kode24. 50% av dette beløpet er 347.500 kr.

Om 100 kommuner "spleiser" på en helpdesk for 347.500 kr, så blir det 3475 kr i "lisens" på hver kommune, pr. år.

Vi kan gjøre regnestykket litt mer komplisert, ved å si at 50% er 975 arbeidstimer, hvor hver time har en verdi på 650 kr. Dette vil da utgjøre en total kostnad på 633.750 kr, som igjen vil bli 6337,5 kr pr. år for 100 kommuner - som forsatt er en overkommelig kostnad.

(Hvilket regnestykke blir mest korrekt for å sette pris på deling mellom offentlige virksomheter?)