Skip to main content

Leverandørmodellen

Leverandørmodellen ble nevnt under OneTeamGov Meetup. Litt usikker på hvilken kategori man skal plassere den under, da den er litt overordnet og inkluderer måte leveranse- og betalingsmodell?

Anbud med kriterier om at leverandøren leverer tjenesten med MIT-lisens på Github. Leverandøren vil i ettertid kunne ta betalt for videreutvikling, installasjon, opplæring og det som hører med. Leverandøren kan ta løpende betalt for support, men ikke for selve koden.

Tanker

  • En offentlig aktør bør ha administrator-rolle inn i repository, for å unngå at repository dør dersom leverandør ikke har tid eller går konkurs.
  • Klausul om at enhver tredjeparts leverandør skal kunne tilby videreutvikling og ikke bli utestengt av eier (f.eks. avslå pull request uten grunnlag).
  • Kriteria om at installasjon bør være så enkel som mulig for å kunne tas i bruk av andre. Gjelder veiledning og eventuelt skript.
  • Skal leverandør kunne selge tillegg til tjenesten som ikke er en del av leveransen, type moduler, integrasjoner? Vil det ha større ulempe?