Skip to main content

Spleis

Definer hvor mye ressurser som går med til utvikling av tjenesten og tilby frivillig lisens / deling av kostnadene. Denne modellen egner seg best for On-premise, hvor bruker laster ned tjenesten og bruker den i eget miljø.

Dersom det brukes en helstilling for utvikling av en tjeneste til en lønnskostnad på 1.000.000 kr i året og 100 kommuner benytter tjenesten – så utgjør dette 10.000 kr per år/kommune.

En pengestrøm vil sikre at det settes av ressurser for videreutvikling.

Tanker

  • Bør man sette et maksbeløp?