Skip to main content

Kapps.no Rammeverk

Det finnes så mye forskjellige tjenester som lages, at det blir vanskelig å lage en fasit som dekker alt.

Tanken med denne dokumentasjonen (rammeverket) er å gi litt hjelp til hva og hvordan man kan dele ut fra en "best practice". Eksempler kan være tips og hva man må huske. Kanskje en liten sjekkliste?

Ønsker du å hjelpe til å beskrive hvordan man kan dele? Les mer under Bidra til rammeverket.

Hvor vanskelig må det gjøres?#

Kan man ikke bare gi bort en tjeneste og bli ferdig med det?

I noen tilfeller ja.

I andre tilfeller er det ikke like enkelt. Enkelte tjenester blir kanskje kjapt laget og spesialtilpasset hver enkelt virksomhet. For å dele videre med andre, så kreves det kanskje mye tilpassing, support og ekstra drift. Dette er ressursbruk som må forsvares på et eller annet nivå.